top of page

Om Oss

Livet Begynner i Ordet

Velkommen til Berøa, en Presbyteriansk menighet som holder til i de sørlige deler av Rogaland. Vi lever for å ære Gud og for å glede oss i Ham. Som menighet så tror vi at Guds Ord er ufeilbarlig og vår øverste autoritet i liv og lære. Derfor vil vi være en kirke der Guds fulle råd skal bli forkynt, der vi som Kristi kropp møter sammen for å tilbe Gud, holde fellesskap med hverandre og utruste hverandre til gode gjerninger. 

Bible

Vi er en del av «Den Presbyterianske Kirke i Norge», og bekjenner oss til «Westminster Standards», som består av «Westminster Confession of Faith» (1646), «Westminster Larger Catechism» (1647) og «Westminster Shorter Catechism» (1647). Du kan lese mer om dette på Trosbekjennelse siden vår.

 

Jesus befaler oss i Matteus 28:18-20 til å gjøre disipler av alle folkeslag, og til å «lære dem til å holde alt det Jeg har befalt dere.» Derfor ser vi i Berøa på det som en primæroppgave, å gjøre disipler av alle folkeslag, oppmuntre hverandre til å leve et liv, der vi ikke bare bekjenner Jesus som vår Herre, men også å leve etter den bekjennelsen. 

 

Du er hjertelig velkommen til å komme innom og besøke oss.

Kontakt Oss

Image by Pascal Debrunner

Kontakt Menigheten

Støleveien 10
4463 Ualand

Vi har også en Facebook side hvor du kan følge oss eller ta kontakt.

bottom of page