top of page
pexels-nico-becker-5653931.jpg
8c417fb5-7e7b-40c5-bd35-aebb0ecd4b15_edited.png

Berøa Presbyterianske Kirke

En Presbyteriansk menighet som holder til sør i Rogaland

Gudstjeneste

Støleveien 10, 4463 Ualand.

Vi har Gudstjeneste hver Søndag, kl. 11:00.

Velkommen til Berøa

Vi er en Presbyteriansk menighet som holder til sør i Rogaland, hvor vi lever for å ære Gud og for å glede oss i Ham. Som menighet tror vi at Guds Ord er ufeilbarlig og vår øverste autoritet i liv og lære. Derfor vil vi være en kirke der Guds fulle råd skal bli forkynt, der vi som Kristi kropp møter sammen for å tilbe Gud, holde fellesskap med hverandre og utruste hverandre til gode gjerninger.

Hva Lærer Vi?

Vi er en del av «Den Presbyterianske Kirke i Norge», og bekjenner oss til «Westminster Standards», som består av «Westminster Confession of Faith» (1646), «Westminster Larger Catechism» (1647) og «Westminster Shorter Catechism» (1647).

Kom Innom

Vi holder til i Støleveien 10, 4463 Ualand, hvor vi har Gudstjeneste hver søndag kl. 11:00.

 

Du er hjertelig velkommen til å komme innom og besøke oss. Du kan også følge oss på Facebook eller ta kontakt med oss direkte.

Hør Oss Forkynne Guds Ord!

RefLekmenn2_edited.png

Reformerte Lekmenn

Reformerte Lekmenn er en kristen podkast som tar opp aktuelle, kontroversielle og teologiske temaer som er nyttige til lærdom og oppbyggelse av Guds folk. Trenger du et avbrekk fra hylekoret der ute i verden, kan dette være podkasten for deg!

Siste Video

Icon4_edited.png

Siste Innlegg

Reformert.no

Reformert.no er et nytt nettsted for Reformert teologi og bibelske andakter på både norsk og engelsk, med fokuset på evangeliet, det som er Guds kraft til frelse for hver den som tror.

bottom of page